Smart Innovation Smarte Byer & Samfunn

Vårt Smart City-team jobber for å skape bærekraftig samfunnsutvikling. I samarbeid med kommuner og andre organisasjoner jobber vi mot å nå lokale, nasjonale og internasjonale (EUs) klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos befolkningen.

For å oppnå dette kreves tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne. Vårt arbeid er preget av nytenkning og innovasjon. Bredde og variasjon i arbeidsoppgaver med ulike tilnærming og metode for gjennomføring krever at spekter av kompetanseområder som du kan lese mer om på denne siden. Ønsker du å bli med på en smart by-reise med oss? Vi kan bidra til en vellykket start, etablering og gjennomføring.