Bli et smart samfunn!

Hva skal til for å bli et smart lokalsamfunn eller en smart by? Vårt Smart City-program passer for alle; fra små og store lokalsamfunn til små og store byer.


Ønsker din organisasjon å ta steget videre inn i det grønne skiftet, skape bedre tjenester til innbyggerne, jobbe målrettet med innovasjon, ny teknologi og digitalisering og samtidig redusere kostnader? Vi samarbeider gjerne med flere kommuner og samfunn. Ta kontakt for mer informasjon:

Eli Haugerud, leder for Smart Byer & Samfunn