Smart Energi Hvaler har vist vei som Norges viktigste arena for smart bygd- og byutvikling, ved å etablere et innovasjonssamarbeid med næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og skape innovativ næringsutvikling, tjenesteyting, næringsnær FoU/I og innbyggerinvolvering.

Resultatene og erfaringer benyttes nå i fem kommuner i regionen, hvor tre av kommunene (Sarpsborg, Spydeberg og Hvaler) allerede har igangsatt prosjektporteføljer innen Smart City. Det er avtalt møter med seks nye kommuner for å starte dialogen om Smart City-etableringer.

Ideer hentes fra FoU/I i NCE Smart-klyngen, fra workshops i klyngen, fra programgruppen i Smart Energi Hvaler og fra konferanser og workshops i inn- og utland. Ideer velges ut i rådmannens ledergruppe eller i programgruppen til Smart Energi Hvaler. Deretter følger design av prosjektet, forprosjektbeskrivelse og pilotering og demo med lav risiko. Etter vellykket pilotering kjøres fullskala demonstrasjon.

.

Eksempler på kommunens innovasjonssatsning:

 • Norges første Smart Grid
 • Norges første nett-tariff for salg av egenprodusert strøm fra hus og hytteeiere
 • Hvaler Solpark (Vinner av prisen “Årets lokale klimatiltak 2015”)
 • Smart Vann Hvaler, enestående vannprosjekt i Europa
 • Norges mest moderne miljøstasjon
 • Fiber til Hvalersamfunnet, den viktigste motorveien i Smart City
 • Velferd teknologi-trygt å bo hjemme
 • Lade-infrastruktur til Hvalersamfunnet
 • Grønn lading av elbiler
 • Mikrogrid og mikromarked
 • Økobygder og kortreist og ureist mat

Case: Smart Energi Hvaler