Kontakt vår avdeling for Smarte Byer & Samfunn

Velkommen til våre lokaler på Halden Innovation Park. Vi er lokalisert rett over gaten for Høgskolen i Østfold og huser Norges mest spektakulære visualiseringssenter.
Thor Moen

Leder

Smarte Byer & Samfunn

+47 907 73 339

thor.moen@smartinnovation
norway.com

.

Thor leder Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway. Han har opparbeidet seg sju års kompetanse om smart by- og samfunnskonseptet, både lokalt og internasjonalt. Moen har flere år med erfaring fra ledelse av utvikling og endring. Han har også erfaring innen klyngeutvikling og næringsutvikling i området forskningsbasert innovasjon innen energi og IT. Thor beskriver seg selv som svært markeds- og forretningsorientert.

Ulrika Holmgren

Seniorrådgiver

Smarte Byer & Samfunn

+ 47 467 46 210

ulrika.holmgren@smartinnovation
norway.com

.

Ulrika har vært med å bygge opp avdelingen Smart Byer & Samfunn, har ledet og leder arbeidet med fire smart by- og samfunnsprogrammer i Norge, med over 30 prosjekter i porteføljen. Hun er utdannet energiingeniør fra Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg med en master i «Sustainable Energy Systems». Hun har internasjonal erfaring med både private og offentlige organisasjoner. Ulrikas nøkkelkompetanse er innen energi, innovasjon, strategiutvikling, offentlig sektor og bærekraft.

Mikael af Ekenstam

Seniorrådgiver

Smarte Byer & Samfunn

+47 906 300 82

mikael.af.ekenstam@smartinnovation
norway.com

.

Mikael leder arbeidet med smart by- og samfunnsprogrammet i Narvik og jobber også med utviklingen av smart by- og samfunnsutvikling i Arktis. Han har lang og bred erfaring innenfor energi- og miljørelaterte problemstillinger i forbildeprosjekter innen bygg, infrastruktur og byutvikling. I tillegg har han erfaring innen organisasjonsutvikling med bærekraft som driver. Mikael leder arbeidet ved Smart Innovation Norways kontor i Narvik.

Celine Berggreen-Clausen

Seniorrådgiver

Smarte Byer & Samfunn

+47 467 00 138

celine.berggreenclausen@smart
innovationnorway.com

.

Hilde Marie Wold

Seniorrådgiver

Smarte Byer & Samfunn

+47 979 75 330

hilde.wold@smartinnovation norway.com

.

Hilde leder arbeidet med tre smart by- og samfunnsprogrammer i Østfold og Vestfold, og andre individuelle prosjekter. Hun har bred kompetanse innen prosjektering, digitalisering og forretningsutvikling, med fokus på brukerinvolvering og bærekraft.

Anja Wingstedt

Seniorrådgiver

Smarte Byer & Samfunn

+ 47 458 82 878

anja.wingstedt@smartinnovation
norway.com

.

Marcus Lind

Seniorrådgiver

Smarte Byer & Samfunn

+47 960 06 653

marcus.lind@smartinnovation
norway.com

.

Dorthe Sverdrup-Thygeson

Assistent / Student

Smarte Byer & Samfunn

+47 472 62 852

dorthe.sverdrup@smartinnovation
norway.com

.

Eirik Klavestad Moen

Assistent / Student

Smarte Byer & Samfunn

+47 959 07 628

eirik.moen@smartinnovation
norway.com

.