Energimarkedet står overfor en tid med store omveltninger: Gamle, statiske energisystemer er på vei bort.

Distribuert energiproduksjon, Smarte nett, lokale energimarkeder, fornybar energi og prosumenter er på god vei å ta over markedet, og vi er nødt til å holde et høyt tempo for å kunne nå våre klimamål om reduserte utslipp. Vi ønsker å legge till rette for effektiv utbygging av fornybar energi fra feks sol og vind gjennom støtteordninger og demonstrasjonsprosjekter. Kortreist, grønn energi, selvforsynte mikronett og mikomarkeder vil vi komme til å se mer av i årene som kommer.

Smart Energi