Digitalisering av offentlig sektor og informasjonsplattformer effektiviserer kommunikasjonen og dialogen mellom innbyggere og offentlig sektor.

En slik plattform styrker innbyggernes rolle og påvirkningsmuligheter og er samtidig en effektivt og ressursoptimalisert måte å kommunisere med andre innbyggere på. Det muliggjør en positiv og åpen dialog med økt medvirkning blant folk. Plattformen kan fungere som en informasjonsdatabase som skaper nye dialogmuligheter, øker delaktigheten i beslutngsfasen, skaper nye tjenester for innbyggere, og som gir muligheter for raskere og enklere prosesser for innbyggerne

Smart Governance