En stadig økende og aldrende befolkning driver utviklingen på smart helse fremover i et høyt tempo. Eldre og syke ønsker å bo hjemme og ha muligheten til å ta hånd om seg selv så lange det er mulig. Det handler om verdighet og trygghet for pasienter og for pårørende. Samtidig kan kommuner spare mange millioner ved å hjelpe mennesker i sine egne hjem istedenfor for å bygge sykehjemsplasser og eldreboliger.

Smarte IKT-løsninger kan hjelpe mennesker om å minne på at de skal ta medisinen selv, å slå av komfyren, å låse døren eller å finne hjem etter en gåtur utendørs. Nye sensorer, både i hjemmet og på pasientene, vil kunne gi tidlig avvikmeldinger til relevant mottaker. Integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene i en kommune kan gi nye tjenester og produkter. Har ikke pasienten brukt vann på morgenen vil data fra vannmåleren være en viktig avviksmelding.

Smart Helse