Handler om å transportere mennesker og gods fra en punkt til en annen på nye, innovative og bærekraftige måter. Må man eie en egen bil, kan naboen levere din matkasse, og hva kan vi egentlig bruke all sanntidsdata fra oppkoplede mobiltelefoner til? Delingsøkonomi, autonome kjøretøy, IKT og sanntidsdata former nye tjenester og smarte multimodale transportsystem. Det grønne skiftet stiller krav om å redusere utslipp og å øke andelen kollektiv- og sykkeltransport. Hva kreves for at det skal være mer attraktivt å ta sykkelen istedenfor for bilen?

Smart Mobilitet