Smarte kommuner

Mange kommuner har muligheten til å lede utviklingen av fremtidens bærekraftige byer og lokalsamfunn. Samtidig kan hverdagen være preget av drift og lovpålagte oppgaver som ikke kan prioriteres ned eller bort. Hvor realistisk er det for en kommune å avsette tid til utvikling og innovasjon?

Hvor mye tid og midler kreves det for å holde seg faglig i front når vi snakker om megatrender innen bærekraftig utvikling og IKT-trender som Big Data, IoT (Internet of Things), Realtime Analytics, digitalisering og delingsøkonomi?

Energi, vann, mobilitet, helse, bygg og hjem, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellig virksomhetsområdene er noen av de sentrale satsningsområdene i en Smart City-tilnærming. Smart Innovation Norway jobber i dag med Smart City-programmer i mange kommuner og byer i Norge, og samarbeider med Smart City-nettverkene i andre europeiske land. Vi satser stort innen både forskning og kunnskapsdeling for å styrke en bærekraftig og sunn utvikling av byer og lokalsamfunn.

For å sikre en riktig forankring er det avgjørende at grunnleggende endringsledelsesprinsipper legges til grunn. Derfor er det viktig at ordfører og rådmann involveres tidlig i prosessen. I mange kommuner har vi lykkes med å involvere bredt i samfunnet, og denne involveringen er lett å forstå i teorien og en sunn øvelse i praksis. Øvelsen handler om å få akademia, innbyggere, næringsliv og kommune til å samarbeide om smarte og bærekraftige løsninger som gagner hele samfunnet. Denne tilnærmingen kaller vi Quadruple Helix.

Det handler også om å sikre lokal og regional næringsutvikling på en måte som ikke skader eller forverrer klima og miljø. For å lykkes med en endring må mange være villig til å være med på en reise. Denne reisen handler om at vi må tenke nytt, finne nye måter å samhandle på og lære oss å jobbe på, på tvers av de forskjellige områdene i et samfunn.

Å være beslutningstaker i en kommune eller i et fylke gjør at en må tørre å ta beslutninger som kan være populære eller upopulære, riktige, mindre riktige eller helt feil. Det kan være krevende å bli eksponert i media som kommunen eller som lederen som “tabbet seg ut”.

Dette handler i stor grad om prosess.
Thor Moen, leder, Smart City

Smart Innovation Norway jobber etter en tilnærming som handler om å analysere, designe og prøve ut det vi ønsker å løse i småskala, i en pilot eller en liten demo. Stor nok til å demonstrere at det det kan være en løsning, men liten nok til at du som beslutningstaker tør å satse.

Med andre ord; vi reduserer risiko slik at kommuner kan prøve ut nye og innovative løsninger på en sikker måte.

Når Smart City-programmer er etablert, støtter vi kommuner som kunnskapsakselerator. Vi kobler dere inn i FoU/I-prosjekter, det vil si næringsbasert forskning som skal bidra til næringsvekst lokalt eller regionalt, workshops, konferanser, internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling.

Etter en periode med et Smart City-program opplever kommunene vi samarbeider med at dette er riktig måte å drive samfunnsutvikling på, og det er et hovedverktøy for både ordfører og rådmann. Metoden legger til rette for at kommunen, i en Quadruple Helix-modell, involverer seg og sitter i førersetet på en bærekraftig utvikling som er ønsket av samfunnet.