Påmelding: Smart vann – hvor er vi og hvilke muligheter finnes?

Velkommen til webinar!

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode løsninger for innbyggere og miljø. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss for implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere og kommunen kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre hva som kreves for tilgang av vann. Akkurat som innen smarte energinett vil det være veldig gode muligheter til å bygge nye samfunnsnyttige produkter og tjenester i et smart vann-nett.

Dette webinaret er første samling i Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn.

Dato: Torsdag 18. juni 2020

Tid: Klokka 09.00-11.00

Sted: Zoom (link til webinaret sendes i egen e-postinvitasjon)

Spørsmål? Kontakt Hilde Wold på
e-post eller mobil +47 97975330

Agenda for dagen:

 • Innledning ved Smart Innovation Norway
 • Fire kommuner presenterer sin tilnærming til smart vann:
  • Hilde Espeland, Koordinator for Drammen Smart City med Leo Fosseng, Drammen kommune
  • Anders Haug Onshuus, Leder for Utvikling, kunde og kvalitet i Lier VVA KF
  • Jan Aspheim, Hvaler kommune med Bror Nordli, COWI, om automatisk lekkasjesøk
  • Øyvind Stokseth, Halden Smart City, Halden kommune
 • Paneldebatt – åpent for alle deltagere