Smart City Halden: Prosjekter

1. Virituell korttidsavdeling – VKA (2016-2018)

Innovasjonen

Utvikler digital kommunikasjonsplattform som kan benyttes av pasienter i eget hjem, som et alternativ til korttidsopphold på sykehjem etter sykehusopphold. Skrevet inn på Virtuell korttidsavdeling får pasienten behovsstyrt oppfølging og en mykere overgang fra sykehuset. Målet er et minst like godt tilbud i eget hjem som ved innleggelse, og færre reinnleggelser.

Halden kommune ønsker å tilby en innovativ løsning som gir økt fleksibilitet når det gjelder varighet sammenlignet med en ordinær korttidsplass i kommunen. Kommunen vet at pasienter ønsker å være i eget hjem, og da er trygghet en avgjørende faktor. For mange vil virtuell korttidsavdeling være det beste alternativet.

Ved behov kan pasienten ta kontakt med responssenteret via videoløsning på nettbrett eller toveis digital trygghetsalarm, som også automatisk lokaliserer pasienten. Responssenteret styrer den virtuelle korttidsavdelingen, og sender oppdrag til hjemmesykepleien og annet helsepersonell etter behov. Informasjonsflyten er digital fra A-Å, og helsepersonell har enkel tilgang til nødvendig status.

eSmart Systems har utviklet dedikerte apper for å forenkle kommunikasjonen mellom helsepersonell og med pasienten.

Gevinsten

Skaper trygge gode løsninger for pleietrengende innbyggere og sparer ressurser i kommunen.

Samarbeidspartnere

Halden kommune, Smart Innovation Norway, eSmart Systems.

Område

Helse, bygg, samhandling

2. Elbilpark og elsykler (2017-2019)

Innovasjonen

Løsningen er en kombinasjon av tilbud om elbil og elsykkel for kommunalt ansatte innen for arbeidstid, samt til innbyggere på ettermiddag, fridager og helg.

Løsningen består av 20 elbiler og 20 elsykler som benyttes av kommunalt ansatte i arbeidstiden for jobbreiser, og biler og sykler kan bookes gjennom app-løsning fra leverandør (Move About / MobilityPark). Kommunene har elbiler med normal rekkevidde (180-250 km), samt langdistansebilder (> 400km) tilgjengelig. Videre er det også mulig å benytte elektrisk 7-seter og varebil når dette behovet oppstår. Gjennom app-løsningen kan man enkelt velge type bil og ønsket rekkevidde. Nøkler er plassert i bilen, og bilen låses opp vha kode på smarttelefonen. På denne måten skal biler alltid være tilgjengelig på en enkel og effektiv måte.

Biler og elsykler er plassert i sentrum av Halden i nærhet til der ansatte har sine arbeidsplasser. Alle biler og sykler har dedikerte ladepunkter/ ladestasjoner slik at rekkevidde og kapasitet skal ivaretas for brukerne. I neste fase av prosjektet skal det etableres ladepunkter for elbil i boligområder utenfor Halden sentrum, slik at også innbyggere i disse områdene får en reell mulighet til å benytte bilene.

Halden kommune ønsker å levere bedre og mer miljøvennlige løsninger til sine ansatte og innbyggere. Denne løsningen er fleksible og lett tilgjengelig for alle, og kommunen vil også se en gevinst gjennom reduserte kostnader til kjøregodtgjørelser til kommunalt ansatte.

Gevinsten

Redusere forurensing fra bilbruk for kommunalt ansatte, spare kostnader knyttet til kjøregodtgjørelser. Økte bevissthet knyttet til utslippsfri transport, og holdninger til bærekraftig samfunnsutvikling. Bedre folkehelse.

Samarbeidspartnere

Halden kommune, NAV, Smart Innovation Norway, Mobility Park, Telenor

Område

Energi, mobilitet, samhandling

3. Smartbenk i Halden (2017-2018)

Innovasjonen

Smartbenk skal være et attraktivt samlingspunkt for brukere av byrommet, skape nysgjerrighet for turister, og gi innbyggere informasjon om bærekraftige samfunn. Smartbenken vil øke bevissthet knyttet til bærekraftig utvikling, fornybar energiproduksjon og klimadata.

En smartbenk er et nyskapende bymøbel som gjør det enkelt for folk på farten å lade batteriene – i dobbel forstand. Torsdag 23. august var det offisiell åpning av Haldens to nye smartbenker. Den ene smartbenken står ved indre havn, og den andre står på brygga utenfor Tistasenteret i Halden.

Dette er benker med solceller som gjør det mulig å lade telefoner og andre dingser, mens man tar en pause på benken. Det er tilgang på trådløst internett og ulike typer sensorer for innsamling av miljødata som CO2, fuktighet og temperatur.

Gevinsten

Skape et attraktivt samlingspunkt i byrommet, og spre kunnskap om bærekraftig samfunnsutvikling.

Samarbeidspartnere

Halden kommune, Tekna Halden, Sparebankstiftelsen Halden, Smart Innovation Norway, Tistasenter, Strawberry LTD

Område

Energi, samhandling

4. Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon (2019 – 2020)

Innovasjonen

Hver kilo produsert mat tilsvarer i gjennomsnitt et utslipp på ca. 2,8 kg CO2, og en bærekraftig mathåndtering vil føre til mer effektiv ressursbruk, vil kunne spare tid og penger og redusere utslipp av klimagasser.

Prosjektet inneholder en evaluering av eksisterende rutiner og organisering rundt mathåndtering på de ulike institusjonene i kommunen, for behov- og mulighetskartlegging. Dette er koblet opp mot et utviklingsløp med teknologileverandør TotalCtrl for et støttesystem for innkjøp, bruk og oversikt over matbeholdning. Med kommunikasjon, opplæring i mathåndtering, og bedre oversikt med TotalCtrl’s digitale plattform, er det ønskelig å redusere og få bedre kontroll over matsvinn i kommunen. Dette vil gi økonomiske fordeler og redusere utslipp med produksjon, distribusjon og avfall i forbindelse med mat.

Gevinsten

Informasjonsdeling om sunn, miljøvennlig og etisk ansvarlig mat, reduserte kostnader knyttet til innkjøp av og håndtering av mat og 50-85 % redusert matsvinn i kommunale virksomheter.

Samarbeidspartnere

Halden kommune, TotalCtrl, Smart Innovation Norway

Område

Samhandling