.

Smart City Sarpsborg:
Prosjekter

1. Smart elsykkelstasjon på Inspiria (2017-2018)

Innovasjonen

Smart City Sarpsborg etablerer en smart ladestasjon for elsykler på Grålum. Stasjonen har plass for 10 elsykler som lader på solenergi. På et dashboard kan besøkere se energiflyten av anlegget.

Brukte bilbatterier skal testes ut for fleksibilitet av strømnettet. Målet er å koble fra stasjonen i “island mode”. Stasjonen skal være åpen for alle med testing og lading av elsykler på Grålum.

Gevinsten

Utdanningskonsept med fokus på å lære besøkere på Inspiria og brukere på Grålum om fornybar energi, fleksibilitet og styring av forbruk. Uttesting av bruk av brukte bilbatterier.

Samarbeidspartnere

Inspiria Science Center, Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway, Batteriretur, Sarpsborg næringsforening

Område

Mobilitet, energi, bygg

2. El-varebiler og ladeinfrastruktur (2016-2018)

Innovasjonen

Sarpsborg kommune vant Klima Østfold-prisen for omstilling til nye og brukte elbiler – både varebiler og personbiler til tjenestekjøreøy. Gjennom Smart City Sarpsborg og virkemiddelapparatet har kommunen:

  • 24 el varebiler og 16 el personbiler
  • 60 ladepunkter klar til bruk
  • 23 ladeplasser ved Tune
  • 12 ladeplasser på gang for område kommunalteknikk

Gevinsten

Redusert utslipp av klimagass. Infrastrukturutbygging for både ansatte og innbyggere.

Samarbeidspartnere

Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway, Sarpsborg næringsforening

Område

Energi, mobilitet

3. Demo og mulighetsstudie av selvkjørende buss i Sarpsborg sentrum (2016-2017)

Innovasjonen

Smart City Sarpsborg initierte i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma en demo av en selvkjørende buss i Sarpsborg Sentrum i mobilitetsuka og Forbausende Byfest.

Innvielse ved ordfører og medieoppmerksomhet ved NKR, SA og Blindeforbundet. I forlengelsen utførte vi en mulighetsstudie for å etablere en rute med selvkjørende buss i Nedre Glomma.

Gevinsten

Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal Bypakke Nedre Glomma sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor innbyggerne kan reise effektivt og miljøvennlig.

Samarbeidspartnere

Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Bypakke Nedre Glomma, Smart Innovation Norway, Acando, Applied Autonomy, Sarpsborg næringsforening

Område

Mobilitet

4. Solcelletak på Sarpsborg kirke (2018-2019)

Innovasjonen

Sarpsborg får landets andre solcellekirke! Taket på Sarpsborg kirke var nødt til å byttes, og da var det rom for å tenke nytt og tenke energi fra oven, solenergi. Med høye krav om arkitektur på et slikt kulturelt bygg var det kun en ting som var godt nok, solceller som ser ut som skifer. På sørsiden med 270 m2 legges solceller, og på nordsiden legges «dummie-plater» i samme stil. Kirken ligger sentralt i byen og vil være vel synlig for innbyggerne.

Gevinsten

Reduserer bruk av fossil strøm. Uttesting av solceller i skifer-format. Signaleffekt mot det grønne skiftet. Kunnskapsoverføring ved næringsliv, innbyggere, kommune.

Samarbeidspartnere

Menighetsrådet, Sarpsborg kirke, Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway, Sarpsborg næringsforening.

Område

Energi, bygg

5. Inspiria Charge Court (2018-2020)

Innovasjonen

Europas første Charge Court. Sammen med et bredt konsortium av energi- og teknologiselskaper, forskningspartnere og Sarpsborg kommune skal vi bygge et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019 på Grålum, kalt «Inspiria Charge Court» På Inspiria Charge Court kan brukere velge mellom forskjellige tilbydere og ladeløsninger.

Gevinsten

Det blir en fleksibel markedsplass for energi, akkurat som mat i en Food Court. Anlegget vil produsere energien selv fra et nytt solcelleanlegg på taket på Inspiria. Prosjektet er et «proof of concept» av EU H2020-prosjektet INVADE og vil bringe verdi i nye energimarkeder og fortettingsområder.

Samarbeidspartnere

Inspiria Science Center, Fortum Charge & Drive, Østfold Energi, Schneider Electric, Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway. I samarbeid med EU H2020 INVADE

Område

Energi, bygg, mobilitet

6. Smart Mobilitet Grålum (2016- )

Innovasjonen

Smart Mobilitet Grålum har som mål å bli et nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger. Her er næringslivet tett forankret i arbeidsgrupper som skal sikre riktige løsninger til reelle behov og bidra til gjennomføring av ulike tiltak. Bedriftene har blitt enige om et felles mål for trafikk. Målet er 20 % redusert trafikk innen 2020. Frem til nå har det blant annet blitt gjennomført en CERO-analyse, parkeringsanalyse og mobilitessimuleringer. Nye solcellestasjoner for elsykler og ladestasjoner for elbiler er på plass og nå bygges Inspiria Charge Court.

Gevinsten

Redusert klimagassutslipp fra moblitet i tett samarbeid med næringsliv, energiselskaper og leverandører. Bevisstgjøring og engasjement ved skoleelever via Inspiria Science Senter.

Samarbeidspartnere

Sarpsborg kommune, Sarpsborg næringsforening, Smart Innovation Norway, Transformo/Gröna Bilister. I samarbeid med 11 av de største bedriftene på Grålum

Område

Mobilitet, samhandling