Smart City Spydeberg: Prosjekter

1. Smarte Gatelys (2016-2018)

Innovasjonen

Spydeberg kommune har installert smarte gatelys på Helge Ingstads vei. Prosjektet ønsket å se på muligheter for kommunal gatebelysning med smarte løsninger som bruker mindre energi, reduserer vedlikeholdskostnader, gir samfunnsvennlige løsninger og tilpasses ulike trafikkbelastninger. De ser også på andre funksjoner og tjenester som kan kobles til og integreres i gatelysinfrastruktur.

Gevinsten

Reduserte kommunale kostnader, bedre klimaregnskap og bedre miljø for innbyggere ved aktivitets styrt lys. En første tilbakemelding fra innbyggerne er at de nye gatelysene gir bedre lys-miljø i boområdet.

Samarbeidspartnere

Spydeberg kommune, Comlight, Smart Innovasjon Norway

Område

Energi, mobilitet

2. Kompetanse – grønt skifte (2016-2018)

Innovasjonen

Formålet er å skape engasjement og motivasjon og samtidig bygge opp kompetanse rundt det grønne skifte, slik at bruker av byen har det rette grunnlaget for å treffe bedre og grønnere valg.

I dette prosjektet installerte vi et sykkelskur med solcelletak og fire elsykler til bruk av ansatte og besøkende på kommunehuset.

Gevinsten

Bevissthet og nysgjerrighet om fornybar energi og elsykler blant kommunens ansatte og innbyggere. Redusert bruk av bensinbil ved bruk av solcelle-dreven elsykkel.

Samarbeidspartnere

Spydeberg kommune, Smart Energi/FEAS, Nextech, Smart Innovasjon Norway

Område

Mobilitet, samhandling

3. Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg (2016-2018)

Innovasjonen

Smart City Spydeberg etablerer et sykkelhotell inntil jernbanestasjonen i Spydeberg. Sykkelhotellet skal utstyres med 10 uttak for lademuligheter til elsykler. Det skal installeres et to‐etasjes sykkelstativ med plass til 60 sykler. Døren skal være utstyrt med digital lås (RFID/SMS) for rask og enkel adgang til brukere. Godt lys og skilting gir en trygg og sikker opplevelse for brukerne.

Gevinsten

Tiltaket vil øke bruken av sykkel i regionen. Det er omtrent 1000 pendlere hver dag mellom Spydeberg og Oslo. 500 av disse kjører buss og 500 kjører tog. Ved stasjonen står 70 parkerte biler hver dag. Vi håper å motivere 20 % av bilistene i første omgang for å bytte noen av reisene fra bil til sykkel.

Samarbeidspartnere

Spydeberg kommune, Smart Innovation Norway, Bane NOR

Område

Mobilitet, samhandling