Smart Fredrikstad: Prosjekter

1. Strategidokument Smart Fredrikstad (2017)

Innovasjonen

Bred involvering og tverrfaglig samarbeid blant de ulike sektorene i kommunen. Workshops basert på Design Thinking.

Gevinsten

Strategisk plattform for utvikling av Smart Fredrikstad. Forankringsprosess både internt og eksternt.

Samarbeidspartnere

Fredrikstad kommune, Smart Innovation Norway

Område

Samhandling