Smart Hurum: Prosjekter

1. Hurum Grønne Havner (2017-2020)

Innovasjonen

Utvikling av nye og grønne løsninger for transport og energibruk i havner i Hurum. Samarbeid mellom kommunen, havneforvaltere og privat næringsliv.

Gevinsten

Redusere utslipp av klimagasser. Redusere utslipp av andre miljøgifter til sjøen. Økt attraktivitet for havner i Hurum. Næringsvekst.

Samarbeidspartnere

Hurum kommune, Sætre og Tofte båtforening, Sætre Havn Marina, Anton B. Nielsen, Gruntvik Marina, Smart Innovation Norway

Område

Mobilitet, energi

2. Elsykkelordning for ansatte (2017-2020)

Innovasjonen

Elbilsykler for ansatte i Hurum kommune.

Gevinsten

Redusere bilbruken lokalt i tettstedene, gevinst for klima og helse. Økt bevissthet og kunnskap om elsykkel.

Samarbeidspartnere

Hurum kommune, Hurum Sport

Område

Mobilitet, energi

3. Sætre sentrum (2017-2020)

Innovasjonen

Teknologi som en integrert del av funksjoner i byrommet.

Gevinsten

Skape et attraktive samlingspunkt i byrommet, og spre kunnskap om bærekraftig samfunnsutvikling.

Samarbeidspartnere

Hurum kommune, Smart Innovation Norway

Område

Samhandling

4. Ny brannstasjon (2017-2020)

Innovasjonen

Planlegge for riktig materialbruk og teknologiske løsninger for å optimalisere inneklima og energibruk.

Gevinsten

Redusere energibruk. Minimere klimagass fotavtrykk. Optimalisere inneklima ved brannstasjon.

Samarbeidspartnere

Hurum kommune, Hurum eiendomsselskap, Smart Innovation Norway

Område

Energi, bygg