VINN-VINN: Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad (til høyre), vil ta del i det grønne skiftet og har inngått samarbeid med Smarte byer og samfunn-avdelingen hos nytenkende Smart Innovation Norway. Her representert ved leder Thor Moen.                                                            (Foto: Smart Innovation Norway)

Skal bli grønnere og «smartere»:

– Viktig å henge med på utviklingen

Borg Havn har signert samarbeidsavtalen «Smart Havn Borg» med Smart Innovation Norway.

Av Mari Kristine Buckholm, 6. juni 2017

– Det er så mye som skjer rundt det grønne skiftet og digitalisering. Utviklingen går veldig fort! Derfor ønsket vi å inngå en slik partneravtale, forteller havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, om bakgrunnen for den ferske avtalen med Smart Innovation Norway, Halden-firmaet som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Vi har som mål å bli grønnere og ta i bruk mer smart teknologi, sier Lundestad.

Får inn spisskompetanse

Kort fortalt går samarbeidsavtalen ut på at Borg Havn innfører det såkalte Smarte byer og samfunn-konseptet, som blant annet innebærer kompetanseutvikling innen Big Data og digitalisering, etablering av prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, transport og bygg, samt innføring av bærekraftige og innovative transportløsninger og ladetjenester.

I tillegg får Lundestad og Borg Havn inn en programkoordinator fra Smart Innovation Norway tilsvarende en 40 prosent stilling, som utgjør cirka 15 timer i uka. Koordinatoren skal lede utviklingen av «Smart Havn Borg»-konseptet.

– Vi vil få inn kompetanse og bli en del av et større nettverk over flere år. Det blir vinn-vinn for alle parter, kommenterer havnedirektøren. Han legger til:

– Vi ønsker å gjøre de riktige tingene, uten å måtte prøve og feile for mye på egen hånd, men heller høste erfaring fra bedrifter og virksomheter som er i prosessen. Det blir både å gi og ta i en slik prosess. Det er veldig spennende!

Framtidsrettede løsninger

Lundestad påpeker at avtalen ikke bare får konsekvenser for deres egen virksomhet, men også alle deres samarbeidspartnere, deriblant næringslivet i regionen.

– Vi vil ta i bruk ny teknologi og omsette den i praksis gjennom smarte løsninger. Både ved å utnytte lokal energi, solenergi og vindenergi, men også ved å ta i bruk teknologien for å styre ting. Dette bidrar til at vi kan gjøre logistikken vår mer effektiv og attraktiv for brukerne, sier han.

– Når utviklingen går så fort, tror vi at det å være en del av et nettverk med høykompetente folk er den beste måten å komme raskt framover på, avslutter Lundestad.

Ledende i Norge

Smart Innovation Norway har i løpet av de siste årene inngått totalt sju samarbeidsavtaler med kommuner, byer og havner på Østlandet.

– Dette danner et fantastisk kompetansefundament for videre utvikling av konseptet over hele landet. Vi jobber hele tiden for å være det ledende miljøet nasjonalt når det gjelder antall realiserte prosjekter innen digitalisering og smarte byer og samfunn, sier en begeistret Thor Moen, leder av Smarte byer og samfunn i Smart Innovation Norway.

Målet med Smarte byer og samfunn-konseptet er å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne.

– Det krever tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggerne, forklarer Moen.

Samarbeidsavtalen har en varighet på tre år. I denne perioden vil programkoordinatoren fra Smart Innovation Norway lede «Smart Havn Borg», som konkret innebærer å:
 • Være bindeleddet mellom Borg Havn og eksterne samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for kompetanseutvikling innen Smart City, Big Data, realtidsanalyser og digitalisering.
 • Etablere og initiere møteplasser, arenaer og steder/prosjekter å besøke.
 • Etablere prosjekter innen fornybar energi, vann, mobilitet, bygg, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene.
 • Styre energibruk og effekt i bygg og utearealer.
 • Digitalisere systemer for vann og avløp.
 • Innføre innovative transportløsninger og ladetjenester (kalt Smart Mobilitet).
 • Elektrifisere all transport og godshåndtering i Borg Havn.
 • Etablere og/eller utnytte fiberinfrastruktur.
 • Bidra til å omsette forskning til praksis.
 • Ivareta kommunale interesser og krav i utbredelsen av fornybar kraftproduksjon på offentlige bygg, næringsbygg og logistikklager (sol, vind, m.m.).
 • Fremme Borg Havn i forhold til myndighetenes satsing på bærekraftige samfunn i framtiden.