WORKSHOP: Bærekraft i reguleringsplaner

Til deg som:
  • er utbygger
  • jobber med planer, områdeutvikling, byggesak, infrastruktur, samferdsel
  • er ekspert på energi-, klima- og miljøteknologi

Halden kommune ønsker å fokusere på bærekraftige løsninger, og har målsetting om å skape innovative rammer for byens utviklingsprosjekter. Sammen med kommunen og Multiconsult inviterer vi derfor til workshop for å tenke kreativt om hvordan bærekraftige løsninger skal ha fokus, og kan innarbeides i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Gjennom tverrfaglig samhandling utforsker vi mulighetsrommet i planfasen, får innsikt i gode eksempler for bærekraftige løsninger og ser på gevinster for kommunen, innbyggere og utbyggere. Workshopen gir muligheter for alle inviterte til å påvirke fremtidens reguleringsarbeid. På workshopen benytter vi Halden-distriktet som en case, men temaet er like relevant for andre kommuner i Østfold.

Vi er godt i gang med programmet og det blir flere spennende inspirasjonsforedrag fra blant annet Halden kommune, CondoVita, Ola Roald Arkitektur, Multiconsult og Smart Innovation Norway! Programmet ettersendes snarest.

Vi står for lett servering med en liten julevri.

Velkommen!

 

NÅR:

Tirsdag 17. desember

TID:

09.00 – 12.00

STED:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, Halden

PRIS:

Gratis

(Påmeldingsfrist: 6. desember)

AGENDA
———————-
Foredrag

9:00-9:10           Innledning

                          Halden Kommune | Smart Innovation Norway | Multiconsult

9:10-9:20           FN, EU, nasjonale og regionale føringer og krav

                          Fylkeskommunen, Guro Nereng

9:20-9:35           Arkitektens syn – muligheter for bærekraft i prosjekter

                          Ola Roald ARK, Ingrid Brandstad

9:35-9:50           Rådgiverens syn – muligheter for bærekraft i prosjekter

                          Multiconsult | Link Arkitektur, Camilla Aakre, Stefan Karlsson

9:50-10:05         Kommunens syn – muligheter for bærekraft i prosjekter

                          Halden Kommune, Anneli Nesbakken

10:05-15:15       Utbyggers perspektiv på bærekraft – Type krav i reguleringsplan

                          CondoVita, Jo Sigurd Lang-Ree

15:15-10:25       Utbyggers perspektiv på bærekraft – II. Type krav i Reguleringsplan/utbyggingsavtale

                           Utbygger II

10:25-10:30        Kaffepause + frukt

——————————–

Workshop

10:30-10:35        Introduksjon workshop

                           Smart Innovation Norway, Anja Wingstedt

10:35-11:45        Workshop: Utfordringer og løsningsforslag til bærekraft i reguleringsplan

                           Smart Innovation Norway, Marianne Riddervold Kahrs

———————————

Avslutning

11:45-12:00        Oppsummering & veien videre med lunsj

                           Halden Kommune | Smart Innovation Norway | Multiconsult