I byggsektoren finnes store vinster å hente både ur ett energiperspektiv men også ur ett tjeneste- og trygghetsperspektiv. Smarte IKT løsninger låter hemmet kommunisere med energisystemet, de boende, med bilen, med alarmsentralen eller med butikken. Du kan vara informert om ditt bygg via appar på telefonen, styra laster og ha full kontroll over ditt energiforbruk. Smart teknologi minimerer kostnader for drift og vedlikehold.

Smarte Bygg