Inkubator & Akselerator

Velkommen til Inkubator & Akselerator! Vi er et av Norges mest ambisiøse inkubasjonsmiljøer innen områdene smart teknologi, energi, smarte byer og bærekraftige forretningsmodeller.

I Inkubator-teamet er vi minst like opptatt av å kunne bidra til rask vekst for knoppskytinger fra klyngemedlemmene i NCE Smart Energy Markets og eksisterende næringsliv, som vi er genuint interesserte i oppstartsbedrifter. Innovasjonstakten og omstillingsbehovet for å møte økt digitalisering åpner nye muligheter for både eksisterende bedrifter og for medarbeidere med gode ideer utenfor kjernevirksomheten, som berøres av omstilling.

I kontorfellesskapet vårt har vi plass til nye team med gode idéer og store ambisjoner. Vi sitter midt i et innovasjonsmiljø hvor delingskultur og høy faglig og innovativ kompetanse er noen av vår viktigste fordeler.