Om Inkubator & Akselerator-tilbudet vårt

Vår inkubator er en av Norges mest ambisiøse inkubatorer med fokus på smart teknologi, energi, smarte byer og bærekraftige forretningsmodeller.

Som en egen avdeling i Smart Innovation Norway, har vi en sentral rolle i innovasjonsmiljøet i Halden. Dette aktive og internasjonalt anerkjente innovasjonsmiljøet består av ulike aktører og mennesker med meget høy kompetanse innen intelligent teknologi (Big Data Analytics, IoT og generell digitalisering), energimarkedet, Smart City, Design Thinking, visualisering og simulering og bærekraftige forretningsmodeller.

Miljøet er viktig for inkubatoren og vår måte å jobbe på, fordi delingskultur og samarbeid står sentralt.

Vi hjelper oppstarts- og knoppskytingsbedrifter med utvikling og kommersialisering, samt til å bli investorklare. At den tøffe førstefasen i bedriftsetablering hverken blir dyrere eller lengre enn nødvendig, er viktig for oss – vi legger vekt på idéen, teamet og ambisjonene. Før vi tar opp bedrifter til inkubasjon rådfører vi oss med et eksternt panel, og vi tilpasser verktøyene vår til bedriftenes behov, men forutsetter også at bedriftene er åpne for bistand og at de er bevisste på hva og hvor de vil.

Vi tror på ordtaket «Du kan tvinge hesten til vanntrauet, men du kan ikke tvinge den til å drikke». Derfor er forventningsavklaring viktig før vi finner frem hensiktsmessige verktøy og tar dem i bruk.

Vi arbeider tett sammen med klyngen NCE Smart Energy Markets i Smart Innovation Norway, og herfra er det mulig å få knoppskyting, nye forretningsmuligheter og ideer med i et inkubasjonsforløp. Vi har løpende dialog med klyngemedlemmene, og er åpne for at andre bedrifter, som ikke er i direkte tilknytning til klyngen, også kan ta kontakt for å se på hvilke muligheter som finnes her.

Inkubasjonsprosessen vår er utviklet av Siva og har fire faser, som beskrives i ‘Vår inkubasjonsprosess’. Inkubatoren drives med uunnværlig støtte fra Siva og Østfold Fylkeskommune, som gir oss anledning til å tilby inkubatorbedriftene tjenester og arealer til svært gunstig pris.

Vi som jobber i Smart Inkubator har bred operativ og strategisk erfaring fra rådgivning, næringsliv, politikk og forvaltning. Vi vet hva som kreves av gründere i oppstartsprosesser, så vel som utvikling av nye produkter og tjenester i eksisterende bedrifter. Vi har et brennende ønske om å bidra med utvikling av nye innovative bedrifter og forretningsmodeller, og vi vil at andre skal lykkes!

VI VIL HØRE FRA DEG!

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Her finner du kontaktinformasjon