Vår inkubatorprosess

Vår inkubatorprosess for gründere og oppstarter, tar tar utgangspunkt i Sivas egen prosess, og vi henvender oss primært til tre målgrupper:
 • Oppstartsbedrifter og gründere
 • Knoppskyting fra våre NCE Smart-klyngemedlemmer
 • Modifisering av eksisterende forretningsmodeller hos våre NCE Smart-klyngemedlemmer
Inkubasjonsløpet

Nye ideer, innovasjon og utvikling skjer sjeldent lineært, og prosessbeskrivelsen skal ikke sees som et fastlåst regelsett, men mer som en ramme for hvordan vi skaper struktur for å utvikle og å skape nye ideer, produkter, tjenester og prosesser. Prosessen har flere faser:

PANGSTART
– et av Norges råeste program for gründere som vil lykkes

PANGSTART er et seks ukers unikt program med målsetting om å akselerere næringsutvikling og internasjonal vekst for både startups og modne virksomheter.

I løpet av seks uker vil du få bistand til å jobbe med ditt forretningskonsept. Dette gjøres gjennom individuell veiledning fra utvalgte eksperter, tett samarbeid med de andre deltakerne og intensiv jobbing for å utvikle akkurat din forretningsidé. Du får tilgang til et av markedets mest kompetente næringsklynger innen teknologi og nye forretningsmodeller, og du får en dedikert mentor som vil følge deg gjennom hele løpet. Kurset avrundes med å presentere konseptet for et investorpanel.

I Smart Inkubator samarbeider vi med noen av de mest innovative gründermiljøene både nasjonalt og internasjonalt. Nordic Innovation House i Silicon Valley er det fremste miljøet for gründere på verdensbasis, og som deltaker i PANGSTART vil det være muligheter for å være en del av deres «Nordic Startup Community».

DU FÅR:

 • Relevante og inspirerende presentasjoner fra eksperter innen forretningsutvikling.
 • Tilpasset individuell veileder med kompetanse og nettverk innen ditt forretningsområde fra internasjonale vekstbedrifter.
 • Vi har etablert samarbeid med et av verdens beste miljø for gründere – Nordic Innovation House i Silicon Valley hvor de beste forretningsideene vil få et tilbud om et to ukers program.
 • Lære av suksessfulle gründere som leder deg igjennom et progresjonsbasert kursprogram.
 • Tilgang på kontorplass med relevante ressurspersoner.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

PANGSTART passer for deg som er gründer eller som har et oppstartsselskap, og som ønsker bistand til å utvikle forretningsideen og konseptet videre fra skisse til markedsrettet løsning, produkt eller tjeneste.

Forretningsmodellering

Hensikten med fasen Forretningsmodellering i Inkubator & Akselerator er i første omgang å hjelpe ditt forretningskonsept med markedsavklaring. Denne fasen samsvarer med Sivas pre-inkubasjonsfase. Tid i denne fasen er normalt to perioder på tre måneder.

 • Fokus er bistand til forretningsutvikling: Strategisk, operativt, administrativt
 • Inntil 75 % prisrabatt hos interne og eksterne tjenesteleverandører
 • Tilbud om coworking space hos Smart Innovation Norway AS eller CWI AS (egen avtale)
 • Medlemskap i bedriftsnettverket NCE Smart Energy Markets
 • Tilgang til faglige og sosiale arrangementer i Smart Innovation Norway
 • Profilering på Smart Innovation Norway AS sine nettsider og annen relevant omtale

Månedlig avgift for pre-inkubasjonsavtale er på kr. 1700 for fire timer og kr. 2550 for seks timer rådgiving. Vi tilbyr også rådgiving utover disse avtalene med sterkt rabattert markedspris avhengig av type bistand og behov for kompetanse hos rådgiver.

Markedsintroduksjon

Hensikten med fasen Markedsintroduksjon er å hjelpe til med forretningsutvikling og markedsintroduksjon av produkt og/eller tjeneste, samt videre bedriftsetablering. Denne fasen samsvarer med Sivas inkubasjonsfase. Tid i inkubasjon er normalt opptil tre år, med automatisk avtaleforlengelse hver sjette måned.

 • Fokus er bistand til forretningsutvikling: Strategisk, operativt, administrativt
 • Fast pris per måned avhengig av avtale
 • Inntil 75 % prisrabatt hos interne og eksterne tjenesteleverandører
 • Coworking space gjennom Smart Innovation Norway AS eller CWI AS (egen avtale)
 • Medlemskap i bedriftsnettverket NCE Smart Energy Markets
 • Tilgang til faglige og sosiale arrangement
 • Profilering på Smart Innovation Norway AS sine nettsider og annen relevant omtale

Månedlig avgift for inkubasjonsavtale er på kr. 2550 for seks timer og kr. 4250 for ti timer rådgiving. Vi tilbyr også rådgiving utover disse avtalene med sterkt rabattert markedspris avhengig av type bistand og behov for kompetanse hos rådgiver.

Vekst

Siste fase i inkubasjonsprosessen starter når bedriften går over i en fase med lønnsom vekst, oppfølging fra eget styre og profesjonelt eierskap. Denne fasen samsvarer med Sivas post- inkubasjonsfase, og avsluttes ved salg av aksjer eller når avtalen termineres.

Etter fullført inkubasjonsløp kan bedriften være knyttet til vårt innovasjonsmiljø på tre måter:

 • Være medlem av klyngenettverket i NCE Smart Energy Markets
 • Være eid av Smart Innovation Norway inntil andre eiere kommer inn
 • Være en «giver» og goodwill-ambassadør for Smart Inkubator, som bidrar til å hjelpe andre ved å dele sin kunnskap – «Paying it forward»

Pris avtales nærmere. Vi tilbyr også rådgiving utover disse avtalene med sterkt rabattert markedspris avhengig av type bistand og behov for kompetanse hos rådgiver.

Skreddersydde workshops

I Smart Innovation Norway jobber vi hele tiden med å legge forholdene til rette for kunnskaps- og verdibasert næringsvekst hos våre startups. Det er få ideer og knoppskytinger som faktisk skaper verdi, vekst og utvikling, og det kan bli svært dyrt for gründere å satse feil.

Vi må utvikle og endre oss i et tempo som gjør at kostnad og konsekvens holdes nede. Fail fast – succeed sooner.

Derfor tilbyr vi en eller flere skreddersydde workshops med mål om å skape lønnsom næringsutvikling og internasjonal vekst!

Dette er svært aktuelt for startups som har ønske eller planer om å sette i gang, eller allerede har pågående, utviklings- og innovasjonsprosesser. Det kan være utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger – eller spørsmål i forhold til behov og utfordringer knyttet til de nye digitale mulighetene.

Vi har et stort nettverk og sørger for å koble sammen de riktige aktørene for hver enkelt workshop.

Pris for første workshop på cirka en halv dag er kr. 2900 (rabattert pris for de som har pre-inkubasjon og/eller inkubasjonsavtale med Smart Innovation Norway).