Resultat av : accelerator


Tiden er inne for å melde seg på Pangstart Akselerator!

Publisert : 7. april 2020

Med oppstart høsten 2020, er det fornyede tremåneders programmet Pangstart Akselerator tilbake for å hjelpe oppstartsbedrifter med å skaffe kapital og «booste» salg.