Resultat av : digitalisering


Arbeidsgruppen Digitalisering: – En god arena for å lære

Publisert : 12. april 2019

I februar holdt Smart Innovation Norway årets første møte i arbeidsgruppen Digitalisering. Målet var å kartlegge muligheter og områder for innovasjon. I mai holdes det andre arbeidsgruppemøtet, og denne gangen er temaet «Standardisering og digitalisering i bygg- og anleggssektoren».


FAGARTIKKEL: Hvorfor skal vi satse på «smart vann»?

Publisert : 11. februar 2019

De aller fleste av oss har liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Det finnes et enormt potensial for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved hjelp av smarte vannprodukter og digitale vanntjenester.


Arbeidsgruppe digitalisering

Publisert : 7. februar 2019

Arbeidsgruppe Digitalisering . Det første møtet i arbeidsgruppen Digitalisering ble avholdt i februar, hvor formålet var å tydeliggjøre områder innen digitalisering som gruppen skulle ha fokus på. Basert på dette, vil arbeidsmøtet den 2. mai ha temaet “Standardisering og digitalisering i bygg og anleggssektoren”: Representant fra bygg og anleggssektoren kommer for...


FAGARTIKKEL: Hva er innovasjon – og hvordan innoverer man?

Publisert : 12. november 2018

I dag snakkes det om innovasjon i alle bransjer. Årsaken er at utviklingen, og spesielt teknologi, har muliggjort at innovasjon kan skje så mye fortere enn før. De som klarer å ta i bruk ny teknologi, kan få enorme markedsandeler og kunder over hele verden. Det finnes imidlertid et viktig MEN:...


Se film fra kurset i Big Data Analytics

Publisert : 9. november 2018

VIDEO: Denne uken ble del 2 av høstens Big Data Analytics-kurs gjennomført i Capgeminis lokaler på Skøyen i Oslo, og deltakerne kan nå skilte med diplomer for nyvunnet Big Data-kompetanse. I videoen kan du se deltakere og foredragsholdere snakke om kurset – og hvorfor det er avgjørende for både næringsliv og...


Seminar: ”Security, privacy and dependability” i kritiske systemer

Publisert : 7. november 2018

Seminar: ”Security, privacy and dependability” i kritiske systemer . Smart Innovation Norway inviterer i samarbeid med IFE, Multiconsult og Høgskolen i Østfold til seminar som fokuserer på ”security, privacy and dependability” i kritiske systemer. . Digitalisering og smartifisering av hele samfunnet gjør at alle systemer til enhver tid er koblet til...