Resultat av : forskningsrådet


Nærings- og fiskeridepartementets forskningsavdeling lot seg imponere

Publisert : 21. mai 2019

Da Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet besøkte Smart Innovation Norway mandag ettermiddag, var engasjementet høyt og spørsmålene mange.


Reisestøtte for næringsrettet samarbeid utenfor Europa

Publisert : 21. september 2016

Forskningsrådet har utlyst en pott på til sammen 2 millioner kroner for å stimulere til økt næringsrettet samarbeid utenfor Europa. Utlysningen er åpen til midlene er oppbrukt, og det er åtte særskilt prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS det gis støtte til: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Målet for...