Resultat av : Høgskolen i Østfold


Østfolds næringsliv topper prestisjetung liste

Publisert : 10. juli 2017

Næringslivet i Østfold fikk rekordstøtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 i 2016. Mye takket være Smart Innovation Norway.


Få kompetanse innen Big Data

Publisert : 24. april 2016

Kompetanse innen Big Data blir prekært for bedrifter som vil sikre og øke sitt konkurransefortrinn i markedet fremover. Høgskolen i Østfold adresserer dette behovet, og tilbyr denne høsten et unikt studietilbud til deg som ønsker inngående kjennskap til analyse og behandling av store mengder data. Samfunnet er og blir, i større...