Resultat av : internet of things


Halvdagskurs: Big Data Executive

Publisert : 24. mars 2017

Halvdagskurs i Big Data Executive: Hvordan kan kompetanse innen Big Data bidra til å sikre økt konkurransekraft? Er din virksomhet rustet for fremtiden?


Klynger som omstillingsmotor

Publisert : 19. april 2016

Norge og norsk økonomi har vært i en global særstilling, men har nå behov for innovasjon, omstilling og nye vekstimpulser.