Resultat av : kunstig intelligens


Spennende batteriprosjekt: – Målsettingen er å redusere folks strømutgifter

Publisert : 2. juli 2022

  Energy Bank kan bidra til at private husholdningers strømfaktura reduseres med minst 20 prosent. Det er målet med prosjektet AI Battery Optimizer som Alexander Finn (t.v.) og Fred Martin Langøy hos Smart Energy Systems er i gang med sammen med Smart Innovation Norway. –  Vår batteriløsning er en løsning for...


– Vi er i et marked hvor vi har gode muligheter til å få oppmerksomhet

Publisert : 30. juni 2022

  Det venter en hektisk høst og vinter for Mette Fritsch og NCE Smart Energy Markets. Sammen med ansatte, partnere og medlemmer i Cluster for Applied AI skal smart energi-klyngen jobbe med oppstart av nye prosjekter samt ferdigstillelse av pågående prosjekter i løpet av det kommende halvåret. – Hvis vi lykkes...


Bidrar til nytt nasjonalt senter som skal få fart på bruken av kunstig intelligens

Publisert : 28. juni 2022

  Smart Innovation Norway er en av partnerne bak nysatsningen Nemonoor. Ordningen skal gi virksomheter innen produksjon, helse, smarte byer og samfunn, samt energisystemer/-bærere tilgang til kunnskap om anvendt kunstig intelligens (KI). – Å ha et senter som Nemonoor så nært næringslivet, vil gjøre det enklere for bedriftene å teste ut KI,...


Anita skal bruke 17 millioner kroner til å utvikle et helt unikt produkt

Publisert : 7. mars 2022

    SKAL VIDEREUTVIKLE: Med midler fra EU-programmet Eurostar skal Anita Fevang (innfelt) i BabySensor videreutvikle sensoren som kommer på markedet til sommeren. – Vi skal lage verdens første babycall med kamera og kunstig intelligens, sier gründeren. Alle foto: Line Margrethe Bårnes Hamre   Anita har oppnådd noe få gründere klarer –...


Om Smart Vann

Publisert : 18. november 2021

AI for Smarte Byer & Samfunn er et forum som adresserer muligheter, utfordringer, løsninger og implementeringer innenfor kunstig intelligens og smart by- og samfunnsutvikling.


AI for Smarte Byer & Samfunn

Publisert : 24. juni 2021

AI for Smarte Byer & Samfunn er et forum som adresserer muligheter, utfordringer, løsninger og implementeringer innenfor kunstig intelligens og smart by- og samfunnsutvikling.