Resultat av : samarbeid


Smart Innovation Venture og SpareBank 1 fortsetter samarbeidet

Publisert : 15. mars 2021

Etter at SpareBank 1 Østfold Akershus gikk inn som en av hovedsponsorene til Smart Innovation Norways inkubator og akseleratorprogram i 2019, har ingen av partene sett seg tilbake. Nå skal tilbudet til gründerne og oppstartsbedriftene utvides.


Reisestøtte for næringsrettet samarbeid utenfor Europa

Publisert : 21. september 2016

Forskningsrådet har utlyst en pott på til sammen 2 millioner kroner for å stimulere til økt næringsrettet samarbeid utenfor Europa. Utlysningen er åpen til midlene er oppbrukt, og det er åtte særskilt prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS det gis støtte til: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Målet for...