Resultat av : smart mobilitet


– Viktig å henge med på utviklingen

Publisert : 6. juni 2017

Borg Havn har signert samarbeidsavtalen «Smart Havn Borg» med Smart Innovation Norway.