Resultat av : Smart Moss Havn


Første havnen i Norge med kun fossilfrie biler

Publisert : 10. desember 2018

I løpet av høsten har vår klyngepartner Moss Havn gått til innkjøp av elbiler, el-lastesykler, elsykler og en biogassdrevet lastebil. Alt for å redusere direkte utslipp av klimagasser.


Smart Moss Havn får midler til landstrømstilkobling

Publisert : 9. august 2018

Moss Havn har fått tilskudd fra Enova for å bygge landstrømstilkobling for skip. Gjennom prosjektet «Smart Moss Havn», jobbes det for nye bærekraftige tiltak knyttet til havnens virksomhet.


– Vi kan ikke gjøre dette alene

Publisert : 13. oktober 2017

Onsdag 18. oktober sparkes det nye samarbeidet mellom Moss Havn og Smart Innovation Norway offisielt i gang.