Resultat av : smart vann


FAGARTIKKEL: Hvorfor skal vi satse på Smart Vann?

Publisert : 11. februar 2019

De aller fleste av oss har liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Det finnes et enormt potensial for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved hjelp av smarte vannprodukter og digitale vanntjenester.