Resultat av : smarte bygg


Hvordan jobber Smart Innovation Norway med smarte bygg og hjem?

Publisert : 3. februar 2021

I dagens byggeindustri finnes det et betydelig behov, og et stort potensial, for å ta i bruk og forenkle datasystemer slik at de blir så intuitive at alle kan bruke dem.


Masterstudenter utvikler lab for smarte bygg i Kunnskapsparken

Publisert : 20. februar 2019

Sammen med to masterstudenter ved HiØ, utforsker Smart Innovation Norway hvilke muligheter Internett of Things (IoT) gir i såkalte smarte bygg – som skal tilpasse seg brukernes behov og bruksmønstre.


– Interessant at jeg får dele mine meninger som elev

Publisert : 23. oktober 2017

Fredag arrangerte Østfold fylkeskommune og Smart Innovation Norway workshop i Simulatorsenteret på Remmen, med tema «Fremtidens Læringsbygg i Østfold».