Resultat av : Thomas Becke


– Du må gjerne tenke stort, men kom i gang!

Publisert : 7. september 2017

Høstens Big Data Analytics-kurs er ved veis ende. Resultatet? Over 30 ledere og utviklere fra offentlig og privat sektor er enda bedre rustet for den digitale morgendagen.