Vil du bli medlem?

Spørsmål?

Kontakt Celine Zapffe for mer informasjon.

Vi leter etter ambisiøse gründere med et unikt produkt, en skalerbar forretningsmodell og internasjonalt potensial – som sikter mot å løse globale bærekraftsutfordringer.

Become a member of the leading incubator in Viken

Bli en del av innovasjonsplattformen, Smart Innovation Norway!
Tjenestetilbud

Vårt tjenestetilbud dekker alle steg på veien fra idé til suksess. Vi har etablert samarbeid med eksterne partnere med ekspertise innen relevante domener, og er en del av Siva inkubasjonsprogram for å «Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter», som gir deg opp til 75% rabatt på profesjonelle tjenester.

Rådgivning og konsulenttjenester. Gjennom en matchingsprosess kobler vi startups sammen med en av våre rådgivere, som brenner for å jobbe med ambisiøse startups. Som en del av Sivas inkubasjonsprogram, tilbyr vi deg 75% rabatt på konsulenttjenester.

SINvest. Et investeringsselskap med fokus på å hjelpe startups med å forberede og gjennomføre sin første runde med ekstern kapitalinnhenting. Investeringen gir selskapet «de første pengene» og et kompetansenettverk, som sikrer kvalitet og øker tempoet på prosessen.

Kapitalinnhenting. Vi hjelper gründere med å finne de rette, private og offentlige ressursene som er tilgjengelige for startups og scaleups. Vi har et bredt nettverk av investorer som ønsker å delta i investeringsrundene. Våre rådgivere har også lang og solid erfaring med søknadsprosesser fra blant annet Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og EU Horisont 2020.

Tilgang til kunder og partnere. Gjennom Smart Innovation Norways to klynger, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, har inkubatorselskapene en unik posisjon for å få tilgang til våre 200+ bedriftspartnere. Klyngene består av partnere fra akademia, privat og offentlig sektor – alle med unik kompetanse og kunnskap innen energi, AI, smarte byer og digital teknologi. Vi kan introdusere deg for disse partnerne.

Akseleratorprogrammer. Vi tilbyr tre dedikerte akseleratorprogrammer for å øke din sjanse for suksess med å skaffe kunder, investorer og talenter. Programmene kjøres i Norge og Silicon Valley.

Markedsføring og PR. Vårt kommunikasjons- og visualiseringsteam har unik kompetanse innen markedsføring, designtenking, visualisering og film. De står til din disposisjon når du trenger å kommunisere verdien din til viktige interessenter.

IPR og patentering. Vi kan bistå med IPR (immateriell rettighetskonsultasjon) gjennom kontakt med både Patentkontoret og andre eksperter i vårt nettverk, som har solid erfaring og ekspertise på dette området.

Visualisering og prototyping. Vi har ekspertise på visualiseringsteknikker, inkludert markedsføringsmateriell som film, 3D-modellering og mye mer. Vi arrangerer også designsprints der vi hjelper deg med å lage en prototype klar for brukertesting på under en uke. Det er også mulig å bruke / leie Simulatorsenteret vårt som en del av designfasen, prototyping, testing og lansering.