Vekstprogrammer

Spørsmål?

Kontakt Matias Heggdal for mer informasjon.

Vi tilbyr programmer i verdensklasse, designet for å skalere din virksomhet innenfor en akselerert tidsramme sammen med vårt kompetente team og partnere.

Scale your business

Våre programmer

Hvert program er utviklet for å støtte startups i ulike faser.

Launchpad Startup – Et go-to-market-program for startups i tidlig fase.

Launchpad Scaleup – For startups som i skaleringsfasen og klare for vekst.

Launchpad International – For scaleups som er klare for internasjonalisering og global ekspansjon.
Launchpad Startup
Launchpad   Scaleup
Launchpad International