NÅR:

Tirsdag 11. juni

TID:

09.00 – 14.00

STED:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergsvei 16, Halden

PRIS:

Gratis

Workshop om digitalisering – for bedrifter i «trekjeden»

Digitalisering basert på den digitale informasjonen bedrifter allerede har, kan anvendes til utvikling av nye tjenester og produkter, og vil i mange sammenhenger være starten på å bygge bærekraftig forretningsmodell.

Den 11. juni arrangerer vi et kompetanseforum for bedrifter i ”trekjedene” i Fyrbodal og Østfold, hvor vi vil se på nye muligheter som finnes innen bygg i tre og i massivtreindustrien, og hvordan digitalisering med ny teknologi kan bidra til å utvikle bransjen videre. I workshopen vil vi ha fokus på:

  • Hvordan kan vi øke anvendelse av tre i nye bygg?
  • Hvordan kan nye teknologier bidra til å forsterke fordelene ved å bruke tre? Hva kan vi gjøre sammen for at denne bransjen i vår region skal få flere oppdrag i et marked i vekst?

Dette kan bli starten på et samarbeid mellom bedrifter som vil utforske mulighetene i et voksende marked.

Workshopen arrangeres av interregprosjektet «Grön Tillväxt Trä» og Smart Innovation Norway i Halden, i samarbeid med Innovatum i Trollhättan, og vil avholdes i Simulatorsenteret på Remmen kunnskapspark i Halden.

Det digitale skiftet skaper utfordringer, men åpner også nye muligheter i alle bransjer. Mange ganger er den største utfordringen å forstå hvilke muligheter som er tilgjengelige ved bruk av nye hjelpemidler og digitale verktøy.

«Grön Tillväxt Trä» er et samarbeid mellom Fyrbodal i Sverige og Østfold i Norge. Målet med prosjektet er å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter. Bakgrunnen er at en satsing på større utnyttelse av tre kan være en motor for næringsutvikling, innovasjon og klimaspørsmål i regionen.

Program

09:00: Velkommen v/Smart Innovation Norway

09:05: Kort informasjon om prosjektet Grön Tillväxt Trä v/Østfold Fylkeskommune

09:15: Bygging i massivtre, sett fra bestillers ståsted v/ Heidi Vildskog

09:40: Kunden i fokus v/Trine Wildt Andersen

10:00: «Bygger fremtiden i massivtre» v/Statsbygg

10:20: PAUSE

10:30: Praktisk bruk av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Eksempel 1: View Software

10:45: Big data og analyseverktøy for optimal drift og vedlikehold av tekniske bygg / anlegg v/ Schneider Electrics

11:00: Løsninger innen trådløs infrastruktur for energiovervåkning i store bygg v/ Vitir

11:15: Jamförelse mellan att bygga bilar och hus industriellt v/ Tommy Christensen, Innovatum

11:35: LUNSJ og MINGLING

12:15: Workshop

13:30: Oppsummering og veien videre v/Smart Innovation Norway og Østfold Fylkeskommune